Geografija

Ohranjanje tal


Če ni pravilno obdelana, lahko tla izgubijo naravne lastnosti in postanejo neplodna. Za ohranjanje tal je mogoče sprejeti nekatere ukrepe:

  • Ohranjanje avtohtone vegetacije: Eden najpomembnejših ukrepov za ohranjanje tal je ne krčenje gozdov. Naravna vegetacija ima značilnosti, ki ohranjajo tla.


Ohranjanje avtohtone vegetacije

  • Nadzor erozije: izdelano po konturnem sistemu. Krožni jarki so narejeni v tleh visokih regij (gore, hribi, gore). Ti jarki absorbirajo vodo in se tako izognejo poplavam, ki prenašajo dežele.


Nadzor erozije

  • Pogozdovanje: Pomanjkanje vegetacije lahko povzroči nastanek erozije. Z zasaditvijo dreves v regijah, ki so doživele krčenje gozdov, se prepreči erozija. Evkalipt in bor sta drevesa, ki se najpogosteje uporabljata v tem postopku, ker njihove korenine "držijo" zemljo in absorbirajo del vode.


Pred in po pogozdovanju

  • Kolobarjenje: Območje nasadov lahko razdelimo na dele, tako da bo eden od njih vedno v mirovanju. Druge stranke prejmejo zasaditev različnih poljščin. Po obiranju pride do zasuka in del, ki je počival, prejme zasaditev, tisti, ki je bil uporabljen, pa počiva. Na ta način se prepreči obraba zemlje (izguba hranil), kar otežuje njeno neplodnost.


Kolobarjenje


Video: Okoljski dan gospodarstva 2017 (Junij 2021).